מדריך לשימוש בתוסף

לוח האפשרויות

ראשית, נסביר כיצד ניתן לשלוט באפשרויות שונות של התוסף באמצעות לוח האפשרויות; האפשרויות השונות תוצגנה בסעיפים הבאים, יחד עם מושאי השפעתן.

ב־Mozilla 1.x Suite וב-Seamonkey, יש לפתוח את לוח האפשרויות הכללי (באמצעות פריט-התפריט Edit -> Preferences -> Mail & Newsgroups); בתוך עץ הקטגוריות תמצא לאחר התקנת התוסף, גם הקטגוריה BiDi Mail UI, ואותה יש לבחור:

תמונה:bidiui-messenger-prefs-suite.png

ב־Thunderbird, יש לפתוח את מנהל ההרחבות (באמצעות פריט-התפריט Tools->Extensions), ולהקליק כפולות על התוסף BiDi Mail UI; אז ייפתח לוח האפשרויות של התוסף:

תמונה:bidiui-messenger-prefs-tbird.png

זיהוי כיוון אוטומטי להודעות מוצגות

BiDi Mail UI מפעיל לוגיקת זיהוי כיוון של הודעות מלל פשוט הנטענות להצגה, וקובע את כיוון ההצגה בהתאם - מימין־לשמאל או משמאל־לימין. עקרון הזיהוי הוא חיפוש ביטויים בשפת-כתיבה (script) שכיוונן מימין־לשמאל, המופיעות בתחילת שורה במסמך או בסופה; אם נמצאו מספיק מילים כאלו - כיוון המסמך ייקבע להיות מימין־לשמאל. לדוגמה, הודעה זו:

תמונה: bidiui-messenger-all-rtl-one-ltr-word.png

תכוון מימין־לשמאל, ואילו הודעה זו:

תמונה: bidiui-messenger-all-ltr-one-rtl-word.png

תכוון משמאל־לימין. לו היתה המילה كلمة מופיעה בתחילת השורה – הלא אז היתה ההודעה מכוונת מימין־לשמאל. כך, במקרה בו בהודעת המלל שלך משמשים בערבוביה קטעים בשפות ימין־לשמאל ושפות שמאל־לימין, הכיוון ייקבע מימין־לשמאל.


תיקון אוטומטי של קידוד מוטעה של הודעות

כאשר התוסף אינו מותקן (ומבלי שתיקבע כפיה של הקידוד על כל ההודעות), לעיתים קרובות ניתן להיתקל בהודעות בעברית או בערבית אשר נראות כך:

תמונה: bidiui-messenger-charset-error.png

תחת אילוצכם לשנות את הקידוד באופן ידני (באמצעות תפריט ה-View, מ-ISO-8859-1 ל-Windows-1255 למשל), BiDi Mail UI מזהה מצב כזה באופן אוטומטי, קובע את הקידוד לערכו הנכון, וכמובן קובע בהתאם גם את כיוון ההודעה:

תמונה: bidiui-messenger-charset-corrected.png

שינוי כיוונן של הודעות מוצגות

בנוסף לזיהוי הכיוון האוטומטי, התוסף מאפשר גם קביעה ידנית של כיוון ההודעה המוצגת. ניתן לעשות זאת באחת מ-3 דרכים:

והתוצאה המתקבלת תהיה כיוון הפוך מן הכיוון הקודם:

תמונה: bidiui-messenger-message-after-switch.png

קביעה ראשונית של כיוון הודעות חדשות

כאשר מתחילים לכתוב הודעה חדשה, ללא התוסף, מוזילה קובע להודעה כיוון משמאל לימין. עם התוסף, שני גורמים משפיעים על כיוונה של הודעה חדשה: כיוון ברירת-מחדל (אשר יכול להיות מימין לשמאל או משמאל לימין), והברירה האם לענות להודעה בכיוון שלה (ולא להשתמש תמיד בברירת המחדל). שתי אלו הינן אפשרויות המופיעות בלוח האפשרויות של התוסף (בחלק Message Composition).

נניח שבחרנו כי כיוון ברירת-המחדל להודעות יהיה משמאל לימין, אך כי תשובה להודעה תאותחל לפי כיוון ההודעה. כאשר תלחצו על כפתור 'הודעה חדשה', יתקבל חלון בו המלל שתכניסו יופיע מכוון משמאל לימין:

תמונה: bidiui-new-message-ltr.png

(שימו לב לזוג כפתורי השליטה בכיוון - RTL/LTR - בסרגל הראשי; נדון בהם בהמשך)

לעומת זאת, אם תענו להודעה אשר הזיהוי האוטומטי קובע שכיוונה מימין לשמאל, גם התשובה תכוון כך:

תמונה: bidiui-reply-rtl.png

שינויי כיוון בעת כתיבת הודעות מלל פשוט

בהודעות מלל פשוט יש רק כיוון כללי, של כל ההודעה. התוסף מאפשר ארבע דרכים לשנות אותו:

פעולה כזו תכוון את ההודעה בכיוון הפוך לכיוון הנוכחי (כפי שתואר לעיל עבור הצגת הודעות):

תמונה: bidiui-composer-message-after-switch.png

התנהגות מקש ה-Enter בכתיבת הודעות HTML

התוסף מאפשר לשנות את ההתנהגות לזו המוכרת מ-Open Office ו-Microsoft Office: בעת חיבור הודעה נעשה שימוש טבעי בפסקאות. כך, לאחר התקנת התוסף, הקשת Enter תרד לפיסקה חדשה, והקשת Shift+Enter תרד לשורה חדשה בפיסקה הנוכחית (ע"י הכנסת line break).


שינויי כיוון בעת כתיבת הודעות HTML

בהודעות HTML, לכל פיסקה יכול להיות כיוון שונה מיתר הפיסקאות. התוסף משנה את התנהגות עורך ההודעות החדשות כך שבהקשת Enter, מתחילה פיסקה חדשה (כנהוג ב-OpenOffice ו-MS Word); כדי להכניס שורה חדשה בתוך פיסקה, יש להקיש Shift+Enter.

לסרגל העיצוב מתווסף זוג כפתורי כיוון פיסקה. אלו מתארים מהו כיוון הפיסקה הנוכחית:

תמונה: bidiui-composer-html-current-dir.png

כאשר מסומן מלל ממספר פיסקאות, הכפתורים מציגים את הכיוון המשותף לכל הפיסקאות הללו - אם יש כזה; אחרת, הן משקפות את העובדה שאין כיוון אחיד:

תמונה: bidiui-composer-html-no-single-dir.png

לפני שניתן לשנות את כיוונה של פיסקה, יש להציב בה את הסמן; לחילופין ניתן לבחור מלל ממספר פיסקאות, כך ששינויי הכיוון ישפיע על כולן. לביצוע השינוי עצמו ישנן שלוש דרכים:


שינוי המרווח בין פסקאות

כברירת-מחדל, BiDi Mail UI אינה מכניסה רווח מיוחד בין פיסקה לפיסקה, לכן ירידת שורה ומעבר פיסקה הינן פעולות אשר תוצאתן נראית זהה (למרות שיש שוני בין מעבר שורה למעבר פיסקה). אם רצונך להפריד גם חזותית את הפיסקאות זו מזו, פתח/י את לוח האפשרויות של התוסף, והגדל את הערך בתיבת ה-'מרווח בין פסקאות' מעל לאפס; ניתן לקבוע את המרווח ביחידות של סנטימטרים, פיקסלים או 'נקודות' (יחידות גודל של גופנים). להלן דוגמה:

תמונה: bidiui-composer-vertical-margins-1cm.png

שינוי 'הכיוון הכללי' של הודעות HTML

ניתן להחליף את 'הכיוון הכללי' של המסמך באמצעות פריט-התפריט View->Switch Message Direction, כמו במקרה של הודעת מלל פשוט. החלפה זו קובעת את כיוון כל הפיסקאות עבורן לא נכפה כיוון מפורש. ניתן להסיר את כפיית הכיוון של פיסקאות מסומנות (או של הפיסקה הנוכחית, בהיעדר סימון), באמצעות פריט-התפריט Format->Clear Paragraph Direction.


הכנסת תווי-בקרה המשפיעים על הכיוון

תקן Unicode כולל תווים שונים להשפעה על הצגתו של תמליל, מעבר לכיוון החיצוני שנקבע לו. שניים מן התווים החשובים ביניהם הינם 'סימן ימין-לשמאל' (Right-to-Left Mark) ו-'סימן שמאל-לימין' (Left-to-Right Mark). התוסף מאפשר להכניס תווים אלו להודעות מלל פשוט ולהודעות HTML, באמצעות בחירת התו הרצוי מתפריט Insert->Control Characters:

תמונה: bidiui-composer-insert-menu-before-lrm.png

או מתפריט ההקשר (בתת-התפריט Insert Control Characters):

תמונה: bidiui-composer-context-menu-before-lrm.png

חלופה שלישית היא שימוש במקשי קיצור: Ctrl+Shift+L עבור סימן שמאל-לימין ו-Ctrl+Shift+R עבור סימן ימין-לשמאל.

אלו אינם תוים נראים לעין - רק השפעתם על הצגת הטקסט ניתנת להבחנה:

תמונה: bidiui-composer-message-after-lrm.png

עם זאת, תוים אלו מהווים חלק ממלל ההודעה ונשמרים גם בהודעות מלל פשוט וגם בהודעות HTML.