ניתן לגשת לקוד המקור של פרוייקט BiDi UI באחת מן הדרכים הבאות:

יישומי לקוח CVS ותיעוד בענייני CVS ניתן למצוא ב-cvshome.org.