שינוי כיוון עמוד

כברירת מחדל, טקסט פשוט מכוון משמאל לימין ומיושר לשמאל. מקרה בולט בו תופעה זו באה לידי ביטוי הינו תצוגה שבורה של הודעות עבריות בממשקי Webmail.

באמצעות התוסף ניתן לפתור את הבעיה בקלות, ע"י שימוש בתפריט ההקשר של הדף ובחירה ב-Switch Page Direction. האפשרות הזו מופיעה גם בתפריט הראשי של התוכנה, תחת View.

שינוי כיוון הכתיבה

בדומה לשליטה על כיווניות הדף (שמיועדת בעיקר לצפיה בטקסט קיים), התוסף מאפשר לשנות בקלות את כיווניות ויישור הטקסט של שדות טקסט. ניתן ליישר את סמן ההקלדה לצד הנגדי ע"י קיצור המקשים Ctrl+Shift+E (במק: Cmd+Shift+E) או ע"י שימוש בתפריט ההקשר של שדה הטקסט ובחירה ב-Switch Text Direction.